Bild tjänster GR

Elkraft - Tele och fiber - Gas - Fjärrvärme - Järnväg      symboler

 • Projekteringar, beredningar, inmätning, utsättning, bevakning, kabelsökning - med eller utan djupmätning samt sondning av rör
 • Projekteringsmätningar, jourverksamhet inom kabelanvisning och utsättningar samt bevakningar, till exempel om en vattenläcka skulle uppstå

 • Vi har egen personal för ICT / järnvägsjobb och egna utbildade SOS-ledare
 • Alla våra fälttekniker har ESA14-utbildning samt utbildning för arbete på väg
 • Vi har en egen Totalstation och gör fältdatainsamling på både gamla och nya anläggningar
 • Inmätning och utsättning av kablar, komponenter och infrastruktur

 • Registrering av innehåll i skåp, stationer och transformatorer etc.
 • Projektering och registrering av nya anläggningar
 • Kvalitetshöjning av befintlig information
 • Konvertering av analoga och digitala ledningskartor och skisser

 • GR Elkonsult har också tillgång till Ledningskollens kartsystem och kan internt ta ut dxf- och dwg-filer med flera för utsättning
 • Vi har även integrerat varje nätägare och hjälper till direkt i deras kartsystem med dokumentation och projekteringar
 • Vi sköter också kundmottagningen för några av våra kunder
 • GR Elkonsult AB, [email protected] , Tel växel: 040-26 70 10, Malmövägen 44, 233 38 SVEDALA, www.grelko.se

  © GR Elkonsult AB